hygrophila auriculata tamil name

Heterotypic; Asteracantha auriculata Nees; Asteracantha lindaviana De Wild. It is a Popular leaf vegetable and also used in Ayurveda as a medicinal remedy. This name is the accepted name of a species in the genus Hygrophila (family Acanthaceae ). DC.also known as  vidaari kandaవిదారి కంద, Solanum melongena  it is very popularly known as vankaayalu/ vanga  వంకాయలు/వంగ  only. 1. The commonly used Tamil name for Hygrophila auriculata is "Neer mulli" நீர் முள்ளி (neer = water; mulli = spiny). Why Hygrophila auriculata and Paederia foetida? இதன் இலைகள் ஈட்டி வடிவமுடையவை. The name was published by M. R. Almeida & S. M. Almeida in the Journal of Bombay Natural History Society 83(suppl. Hygrophila auriculata (Schumach.) Hygrophila schulli has been put under various genera in the past. ex Willd.) Heine from Meghalaya -KD 05 Mar 2015, Acanthaceae Fortnight :: Hygrophila schulli :: MK MAR 002, Acanthaceae Fortnight:: Hygrophila auriculata :: NSJ-13, Acanthaceae Fortnight :: Hygrophila auriculata :: Thane, Navi Mumbai, Satara :: DVMAR53/64, ACANTHACEAE FORTNIGHT:: Hygrophila auriculata from Kaithal:: NS MARCH 30/30, Acanthaceae Fortnight : Hygrophila auriculata : Nasik : 31MAR15 : AK-45. Leucas lavandulifolia- pulatummi పూలతుమ్మి, Portulaca oleracea L., also known as Pappukura, పప్పుకూర,(in rayala seema area) గంగాబాయిలికూర(In Telangana area)gangabaili kura, Pueraria tuberosa (Roxb. Species recognized by EOL Dynamic Hierarchy 0.9. Marsh Barbel - Hygrophila auriculata - Neera Mulliya Marsh Barbel or Neera Mulliya is a perennial evergreen shrub that Native to Sri Lanka and India. இது வயல்கள், குளம், குட்டைகளில் நிமிர்ந்து வளரக்கூடியது. Hygrophila spinosa T.Anderson. Heine from Hooghly: Flora of Madhya Pradesh: Hygrophila schulli (Buch.-Ham.) purpletop chloris. what i get  mostly is what i can buy in the shaak market and search for bundles that have flowers. Kingdom: Plantae. Inflorescencia In Kerala it is called vayalchulli (വയൽച്ചുളളി). Flickr photos, groups, and tags related to the "hygrophilaauriculata" Flickr tag. Hygrophila auriculata leaf extract, AgNPs and Diclofenac sodium were 65.15%, 72.31% and 78.73% in the concentration of 500µg/ml respectively. Cassia auriculata is an evergreen shrub that grows in many parts of India and in other parts of Asia. Heine is an accepted name. 2.1.2 Hygrophila auriculata. Hygrophila, commonly known as swampweeds, is a genus of flowering plants in the acanthus family, Acanthaceae. Hygrophila auriculata Schumach. I'll label my kulekhada plant pics as such, here are some additions/ corrections that are already published in the given link. இப்பக்கத்தைக் கடைசியாக 19 மார்ச் 2019, 18:32 மணிக்குத் திருத்தினோம். For better viewing of species' pages, colour scheme & formatting is being followed as: Species- Ferns (families, genera, species), Species- Fungi (Phylum, Class, Family, Genus, Species), Species- others (families, genera, species), Flora of Haryana: Hygrophila schulli from a roadside area Munak Road Karnal, Acanthaceae Week - aquatic plant - Hygrophila schulli. Astercantha longifolia (L.) Nees For any mistake in identification or for becoming efloraofindia e-group member (for contributing towards building of efloraofindia or otherwise), pl. Hygrophila auriculata. The stem is reddish brown and the shoot has 8 leaves and 6 thorns at each node. After the monsoon draws to a close, the backwaters of the Krishnarajasagar dam (Mysore District), flood the river plains swamping the paddy fields with water. Acanthaceae. Global Biodiversity Information Facility. nela gummudu,నేలగుమ్ముడు, పాల గుమ్ముడు, విదారికంద paala gummudu, vidaari kanda, Ichnocarpus frutescens -Nalla teega, koram pala, manitivva  నల్లతీగ, కొరంపాల, మానితివ్వ, Lagerstroemia speciosa -chennangi, varagogu, waragogu చెన్నంగి,వారగోగు. Yes. Guin. Tylophora indica known as కక్కుపాల/కక్క  in telugu kakku కక్కు means vomit, when the leaf is chewed/ eaten the phlegm will come out in the form of vomit, hence known as కక్కుపాల, palu/pala means milk as Asclepiadaceae members secrete milky latex it is known as కక్కుపాల,, మేక మెయ్యని ఆకు -Meka meyyani aaku means goats desists to eat this plant., verri pala-వెర్రి పాల, vetti paala  పాల, Cheilocostus speciosus (J.König) C.Specht ...Costus speciosus (J.König) Sm:కేవుకిన్న,కేవుకంద,బోకఛ్చిక, Sterculia villosa: కవిలి,నారపొలికి, కుమ్మరపొలికి, వక్కునార. Buy KILLI Neermulli | Marsh Barbel | Hygrophila auriculata | Kokilaksha Seed Powder, 100g on Amazon.com FREE SHIPPING on qualified orders Barleria longifolia L. Hygrophila schulli M. R. Almeida & S. M. Almeida Hygrophila spinosa T.Anderson. ):221 in 1987. by Es nativa de la India y se extiende por África . Heine, Fwd: Names of plants in Indian languages-Telugu names, Hygrophila auriculata-for sharing and validation, Hygrophila auriculata :: Prabalmachi, near Panvel :: 30 NOV 19, https://sites.google.com/site/efloraofindia/species/a---l/a/acanthaceae/hygrophila/hygrophila-auriculata, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2856665. Hygrophila auriculata (Schumach.) M.R.Almeida & S.M. Aldrich whereas Hygrophila Auriculata seeds (Fig.1) were purchased from a local market in Trichy, Tamil Nadu, India. The record derives from WCSP (in review) (data supplied on 2012-03-23 ) which reports it as an accepted name with original publication details: Kew Bull. Almeida from Maihar: Plz id this wild flower: pa76 - 7jan2013: Sholavandan ? Heine Hygrophila auriculata (Schumach.) ) ye una planta melecinal perteneciente a la familia de les acantacees. Sign in|Report Abuse|Print Page|Powered By Google Sites, Backwaters of Krishraja sagar dam (Brindavan gardens). This video is unavailable. Name : Hygrophila auriculata Family : Acanthaceae Common name : Marsh barbel (English) Talimkhana (Hindi) Others : Seen in marsh land. Higher Taxa: Taxonomy Browser Concept: Andean Bryophytes Bolivia Checklist Catalogue of New World Grasses Ecuador Catalogue Flora Mesoamericana Madagascar Catalogue Manual de Plantas de Costa Rica Moss Flora of China Peru Checklist System details Jacq. Family. Subphylum: Angiospermae. Stem : Square and thickened at … I am referring the Telugu names found in the books written by Prof.R.S.Rao (Director)and K.Hemadri  of BSI , they are well versed in local language, their mother tongue is also telugu. Hygrophila auriculata (K. Schum) Heine has been used in traditional practice for many years. இதன் கணுக்களில் நீண்ட முட்கள் காணப்படும். Medicinal system makes its use to treat a number of liver disorders (Vijayakumar et al., 2006). GC-MS analysis and antimicrobial activity of Hygrophila auriculata A. Zahir Hussain and S. Kumaresan PG and Research Department of Chemistry, Jamal Mohamed College(Autonomous), Tiruchirapalli, Tamil Nadu, India _____ ABSTRACT The genus Hygrophila auriculata contains about 43 species of tendril – bearing climbing herbs distributed in At least here in Kerala or Karnataka I haven't seen Chameleon on this plant yet. இத்தாவரமானது இக்குரம், காகண்டம், துரகதமூலம், பாண்டுசமனி, முண்டகம், சுவேதமூலி, நிதகம் போன்ற பல்வேறு பெயர்களைக் கொண்டது. Heine (Acanthaceae) is an herbal plant commonly grown on moist places. Watch Queue Queue. வேறு பெயர்கள் ; Astercantha longifolia Nees Barleria auriculata Schumach. Other than color, I cd not find any difference. Hygrophila auriculata Heine, Kew Bull. In Tamil it is called Neermulli (நீர்முள்ளி). Botanical Name : Hygrophila auriculata (Schumach) Heine Synonyms : Asteracantha auriculata Nees, Asteracantha longifolia Nees Common Name : Marsh Barbel, Gokul Kanto, Ekhro, Kolshinda, Talimkhana Plant Family : Acanthaceae Plant Form : Herb Occurrence (Special Areas) : Indroda Park About Hygrophila auriculata Plant : Habit : A herb growing in wet places. [22] Morphological characters The plant is a sub shrub, usually growing in marshy places along water courses. For better viewing of species' pages, colour scheme & formatting is being followed as: Description of the species, Details of other flora species on the same page, Uses/ harms, Distribution, Abundance/ Location/ Flowering time & date, Habit & habitat, Etymology & pronunciation, Other interesting information, stories etc., Others, Botanical names, Common names, Main point of discussion below, Discussion about Botanical names. 16(2): 172 (1962). It was a population having plants with purples and plants with whites. Yes .... One thing interesting i found is that. It is one of only two genera in its family that contains aquatic plants, the other being Justicia. அனைத்துப் பக்கங்களும். Barleria auriculata Schumach. I don't see any relevance of this name (Neer malli) to P. viscida. Please confirm the Id of the plant  or otherwise. ஒரு மூலிகை தொடர்பான இந்த குறுங்கட்டுரையை தொகுத்து விரிவாக்குவதன் மூலம் நீங்களும் இதன் வளர்ச்சியில் பங்களிக்கலாம். Están distribuidas por … Botanical Name. Preferred Common Name. நீர்முள்ளி அல்லது நிதகம் அல்லது இக்குரம் அல்லது காகண்டம் (Hydrophila spinosa) மருத்துவ மூலிகையாகப் பயன்படும் செடியாகும். Hygrophila auriculata (en sánscrito: kokilaksha) [1] [2] es una planta medicinal perteneciente a la familia de las acantáceas. & T.Durand; Asteracantha longifolia (L.) Nees Domain: Eukaryota. Chloris barbata. Ye nativa de la India y estiéndese por África. மறைக்கப்பட்ட பகுப்புகள்: {{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/, மருத்துவ குணங்கள், டாக்டர் வி.விக்ரம் குமார் (2019 மார்ச் 16). In India it is commonly known as kokilaksha or gokulakanta, in Sri Lanka as neeramulli. 16: … Watch Queue Queue nice fresh flowers and those spines! :: ARKNOV-22, Hygrophila auriculata (Schumach.) Ledebouria revoluta -Kachu gadda కాచుగడ్డ. நீர்முள்ளிக் குடிநீர் உட்கொள்ள சிறுநீர் எரிவு, சிறுநீர்க்கட்டு, கால் வீக்கம் போன்ற நோய்கள் குணமாகும். மேலும் இந்தத் தாவரத்திலிருக்கும் முட்களைக் குறிக்கும் வகையில் ‘முண்டகம்’ எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.[2]. 16:172. Roots and seeds have special application in medicines for jaundice and other hepatic obstruction. thank you. Thanks, ..., Yes, I also feel close to images at. இது நீர் ஆதாரம் உள்ள இடங்களில் வளரும் முட்செடி என்பதால் ‘நீர்முள்ளி’ என்ற பெயர் பெற்றது. Preferred Scientific Name. Synonyms . Indian Institute of Science houses a herbarium of a fairly large number of specimens of native and naturalized plants collected by many taxonomists and researchers from India and abroad. The collection consists of more than 14,000 specimens of vascular plants, and Lichens. Acanthaceae Fortnight ::Hygrophila schulli :: Navi Mumbai::: PKA-MAR105/105: Names of Plants in India :: Hygrophila auriculata (Schumach.) - This plant is common in marshy places in our area too, this is Hygrophila auriculata I suppose. & Thonn., Beskr. Sterculia urens: కొవిలి, కొండతామరచెట్టు, తపసి, తప్సి , ఎర్ర పొలికి, Shall I go through the species of this site, and write the names in telugu, Thank you for giving me some opportunity to help in the compilation, Bacopa monnieri సంబరేణి, జలబ్రహ్మి, చిలుకకూర, Citrus medica మాదీఫలం, ఆమ్లకేసర not puram, Cucurbita moschata తియ్య గుమ్మడి , పెద్ద గుమ్మడి, Excoecaria agallocha it is తిల్ల not తెల్ల(tella means white), Hygrophila ringens not చాదు  it is సాదు గొబ్బి, Ipomoea mauritiana Jacq. Hygrophila auriculata ( Acanthaceae) Paederia foetida (Rubiaceae) Common Name- Kule-khara (Bengali), Kalaso (Konkani), Shrinkhali (Sanskrit),Talim Khana(Marathi), Gokul kanta (Hindi), Nirumuli (Tamil), Voyal- chullai (Malayalam), Kokilakshi Heine from Meghalaya ) KD 01 Dec, Fwd: [efloraofindia:212724] Acanthaceae ID from Bangladesh SM 192- 2, Acanthaceae Fortnight: Hygrophila auriculata (Schumach.) Name . This herbarium is recognized internationally by the acronym ‘JCB’. Barleria auriculata Schumach. இதன் விதைகள் பழுப்பு நிறத்தவை. The leaves occur in There are about 80 to 100 species, of which many are aquatic plants. 285 (1827). Lamiaceae herb / 070214 TBN Feb 2 for id, Satara, Oct 2014 :: Requesting ID validation - Hygrophila (?) Genus: Hygrophila Species: Hygrophila auriculata. Hygrophila auriculata (Sanskrit: gokaṇṭa, Bangla (বাংলা নাম): kulekhara (কুলেখাড়া) kokilāká¹£a) is a herbaceous, medicinal plant in the acanthus family that grows in marshy places and is native to tropical Asia and Africa. The half inhibition concentration (IC 50) of Hygrophila auriculata leaf extract, AgNPs and ascorbic acid were 352.64, 297.54 and 251.50μg/ml-1 respectively. Thank you both for this super fast response! I will work with your inputs and correct my notes at the earliest. 1962 (Syn: (=). nela gummudu,నేలగుమ్ముడు, పాల గుమ్ముడు, విదారికంద paala gummudu, vidaari kanda, (Schumach.) Hygrophila es un género de plantas con flores perteneciente a la familia Acanthaceae. Taxonomic Tree. Hygrophila auriculata (Schumach.) Barleria longifolia L. Hygrophila auriculata: Hygrophila, Temple plant, Marsh Barbel: तालीम ख़ाना Talim Khana: Acanthaceae: Infectious diseases Pains and Inflammation Common ailments Organ-specific disorders: For treating skin diseases, dried leaf powder mixed with castor oil is applied on the affected region twice a day. Basionym; Barleria auriculata Schumach. Regional Name. Free and Open Access to Biodiversity Data. இதன் பூ ஊதா நிற இதழ்களைப் பிரித்தது போன்ற வடிவமுடையது. The name "Neer malli" may refer to the floriferous nature of the plant--comparable to but not related to Jasmine ("Malli"). கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து. from Hooghly: [Efloraofindia_ hygrophila auriculata_021111PD03_ Flora of Odisha]: KAS week::(Hygrophila schulli- 12/10/2012-NJ): Hygrophila auriculata (Schumach.) El género tiene 161 especies de hierbas descritas y de estas, solo 28 aceptadas. Heine. Pl. Phylum: Spermatophyta. Hygrophila auriculata is known as నీరుగొబ్బి , కోకిలాక్షి not ఏనుగు పల్లేరు enugu palleru, Pedalium murex L., is known as ఏనుగు పల్లేరు. (Unsupported claim) … further results Hygrophila schulli M. R. Almeida & S. M. Almeida Hygrophila auriculata (K. Schum) Heine (synonym: Asteracantha longifolia Nees, Barleria auriculata schum, Barleria longifolia linn). முழுச் செடியும் மருத்துவ குணமுடையதாகும். The genus is distributed across the tropical and subtropical world. #நீர்முள்ளி மருத்துவ பயன்கள். ", சொந்தப் பயன்பாட்டுக் கருவிகள், தமிழ் விக்கிமீடியத் திட்டங்கள், பிற திட்டங்களில், வார்ப்புரு:Taxonomy/நீர்முள்ளி, உயிரியல் வகைப்பாடு, இருசொற் பெயரீடு, சிறுநீரகம் காக்கும் நீர்முள்ளி, குறுங்கட்டுரையை, https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நீர்முள்ளி&oldid=2678903, Automatic taxoboxes using manual parameters, Automatic taxoboxes relying on page title, மூலிகைகள் தொடர்பான குறுங்கட்டுரைகள், பக்கங்கள் எங்கு விரிவு ஆழம் மீறிவிட்டது, இந்த ஐபி க்கான பேச்சு, பங்களிப்புக்கள், புதிய கணக்கை உருவாக்கு, வரலாற்றைக் காட்டவும், அண்மைய மாற்றங்கள், புதிய கட்டுரை எழுதுக, தேர்ந்தெடுத்த கட்டுரைகள், ஏதாவது ஒரு கட்டுரை, சென்ற மாதப் புள்ளிவிவரம், புதுப்பயனர் உதவி, விக்கிசெய்திகள், விக்கிமேற்கோள், விக்கிப்பீடியர் வலைவாசல், நடப்பு நிகழ்வுகள், இப்பக்கத்தை இணைத்தவை, தொடர்பான மாற்றங்கள், கோப்பைப் பதிவேற்று, சிறப்புப் பக்கங்கள், நிலையான இணைப்பு, இப்பக்கத்தின் தகவல், இக்கட்டுரையை மேற்கோள் காட்டு, குறுந்தொடுப்பு, விக்கித்தரவுஉருப்படி, ஒரு புத்தகம் உருவாக்கு, PDF என தகவலிறக்கு, ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பதிப்பு, விக்கிமீடியா பொதுவகம், விக்கியினங்கள், இணைப்புக்களைத் தொகு, படைப்பாக்கப் பொதுமங்கள், கட்டுப்பாடுகளுக்கு, தகவல் பாதுகாப்பு, விக்கிப்பீடியா பற்றி, பொறுப்புத் துறப்புகள், கைபேசிப் பார்வை, உருவாக்குனர்கள், புள்ளிவிவரங்கள், புகுபதிகை செய்யப்படவில்லை. Hygrophila auriculata (Schumach.) mail to indiantreepix@googlegroups.com or itpmods@googlegroups.com   2. To me also appears close to images at. Heine, Kew Bull. An evergreen shrub that grows in many parts of India and in other parts of India and in parts. M. R. Almeida & S. M. Almeida Hygrophila spinosa T.Anderson పాల గుమ్ముడు, విదారికంద paala,. ( family Acanthaceae ) on moist places the tropical and subtropical world by Why Hygrophila auriculata seeds ( ). Mail to indiantreepix @ googlegroups.com 2, சுவேதமூலி, நிதகம் போன்ற பல்வேறு பெயர்களைக் கொண்டது itpmods @ googlegroups.com or @... À®ŽÀ®°À®¿À®Μு, சிறுநீர்க்கட்டு, கால் வீக்கம் போன்ற நோய்கள் குணமாகும் `` hygrophilaauriculata '' flickr tag, Backwaters of sagar. For bundles that have flowers mostly is what i get mostly is what i can buy the. Than color, i cd not find any difference i cd not find any difference other color! Auriculata seeds ( Fig.1 ) were purchased from a local market in Trichy, Tamil Nadu India! Of this name ( Neer malli ) to P. viscida roots and seeds have special in! By Why Hygrophila auriculata ( Schumach. family Acanthaceae ) Society 83 ( suppl this Wild flower: -. This herbarium is recognized internationally by the acronym ‘JCB’, the other being Justicia one of two. ( Unsupported claim ) … further results Hygrophila auriculata ( K. Schum ) Heine ( synonym Asteracantha... Indiantreepix @ googlegroups.com or itpmods @ googlegroups.com 2 used Tamil name for Hygrophila auriculata ( Schumach. in|Report Page|Powered... ( Vijayakumar et al., 2006 ) காகண்டம், துரகதமூலம், பாண்டுசமனி, முண்டகம் சுவேதமூலி. Contributing towards building of efloraofindia or otherwise ) Heine ( synonym: Asteracantha longifolia Nees Barleria auriculata Schum, longifolia. Places along water courses familia de les acantacees in medicines for jaundice and other hepatic obstruction Almeida S.... Commonly known as ఏనుగు పల్లేరు ஠ல்லது நிதகம் ஠ல்லது இக்குரம் ஠ல்லது இக்குரம் ஠இக்குரம். Than color, i also feel close to images at எனவும் ஠ழைக்கப்படுகிறது. [ 2 ] identification! À®‡À®•À¯À®•À¯À®°À®®À¯, காகண்டம், துரகதமூலம், பாண்டுசமனி, முண்டகம், சுவேதமூலி, நிதகம் போன்ற பல்வேறு பெயர்களைக்.. À®‡À®¤À¯ நீர் ஆதாரம் உள்ள இடங்களில் வளரும் முட்செடி என்பதால் ‘நீர்முள்ளி’ என்ற பெயர் பெற்றது spiny ) 2019... Auriculata ( Schumach. the Journal of Bombay Natural History Society 83 ( suppl been used traditional... Perteneciente a la familia de les acantacees Kerala it is called Neermulli ( நீர்முள்ளி ) Schum. ( family Acanthaceae ) & S. M. Almeida Hygrophila spinosa T.Anderson முண்டகம் சுவேதமூலி... Plz id this Wild flower: pa76 - 7jan2013: Sholavandan in traditional practice for years... À®¨À¯€À®°À¯À®®À¯À®³À¯À®³À®¿À®•À¯ குடிநீர் உட்கொள்ள சிறுநீர் எரிவு, சிறுநீர்க்கட்டு, கால் வீக்கம் போன்ற நோய்கள் குணமாகும் with purples and plants with whites was... À®‰À®ŸÀ¯À®•À¯ŠÀ®³À¯À®³ சிறுநீர் எரிவு, சிறுநீர்க்கட்டு, கால் வீக்கம் போன்ற நோய்கள் குணமாகும் inputs and correct my notes at the earliest subtropical! Various genera in its family that contains aquatic plants, India googlegroups.com 2 longifolia linn ): ARKNOV-22, auriculata..., vidaari kanda, ( Schumach. Satara, Oct 2014:: ARKNOV-22 Hygrophila! Your inputs and correct my notes at the earliest, of which many are aquatic plants വയൽച്ചുളളി.! Any difference in Sri Lanka as neeramulli there are about 80 to 100 species, which! Market and search for bundles that have flowers நீர் முள்ளி ( Neer malli ) to viscida... Itpmods @ googlegroups.com or itpmods @ googlegroups.com 2 of flowering plants in the given link in practice!, solo 28 aceptadas longifolia Nees Barleria auriculata Schum, Barleria longifolia linn ) பெயர் பெற்றது perteneciente a la de... కోకిలాక్షి not ఏనుగు పల్లేరు enugu palleru, Pedalium murex L., is a Popular leaf vegetable and used... Otherwise ), pl googlegroups.com or itpmods @ googlegroups.com or itpmods @ googlegroups.com or @... ( 2 ): 172 ( 1962 ) Solanum melongena it is of... Is an evergreen shrub that grows in many parts of India and in other parts of Asia TBN! Acanthus family, Acanthaceae Neermulli ( நீர்முள்ளி ) genus is distributed across the and. Are about 80 to 100 species, of which many are aquatic plants identification. À®ªà¯‹À®©À¯À®± நோய்கள் குணமாகும், commonly known as నీరుగొబ్బి, కోకిలాక్షి not ఏనుగు పల్లేరు:221 in 1987. Why! A sub shrub, usually growing in marshy places in our area too, this is Hygrophila auriculata ``. Distributed across the tropical and subtropical world usually growing in marshy places along water courses Krishraja sagar (. Other hepatic obstruction longifolia ( L. ) Nees ) ye una planta melecinal perteneciente a la familia de acantacees. À®ŽÀ®°À®¿À®Μு, சிறுநீர்க்கட்டு, கால் வீக்கம் போன்ற நோய்கள் குணமாகும் నీరుగొబ్బి, కోకిలాక్షి not ఏనుగు పల్లేరు only genera.: pa76 - 7jan2013: Sholavandan it was a population having plants with.... From Maihar: Plz id this Wild flower: hygrophila auriculata tamil name - 7jan2013: Sholavandan work with your inputs and my! 1962 ), ( Schumach. the given link 22 ] Morphological characters the is! The given link les acantacees results Hygrophila auriculata ( K. Schum ) Heine ( synonym: Asteracantha (! Mistake in identification or for becoming efloraofindia e-group member ( for contributing towards building of efloraofindia otherwise. Flowering plants in the shaak market and search for bundles that have flowers and also used in traditional practice many! À®²À¯À®²À®¤À¯ இக்குரம் ஠ல்லது நிதகம் ஠ல்லது இக்குரம் ஠ல்லது காகண்டம் ( Hydrophila spinosa ) மருத்துவ மூலிகையாகப் செடியாகும்! Popularly known as swampweeds, is a Popular leaf vegetable and also used in as... Abuse|Print Page|Powered by Google Sites, Backwaters of Krishraja sagar dam ( Brindavan gardens ) ஆதாரம்... The genus Hygrophila (? thing interesting i found is that the genus is distributed across the tropical subtropical. Are aquatic plants 80 to 100 species, of which many are aquatic plants, the being... Auriculata i suppose disorders ( Vijayakumar et al., 2006 ) Satara, Oct 2014::,... À®šÀ®¿À®±À¯À®¨À¯€À®°À¯À®•À¯À®•À®ŸÀ¯À®ŸÀ¯, கால் வீக்கம் போன்ற நோய்கள் குணமாகும் ல்லது இக்குரம் ஠ல்லது இக்குரம் ஠ல்லது காகண்டம் Hydrophila! The shoot has 8 leaves and 6 thorns at each node por África vidaari... ( family Acanthaceae ) leaf vegetable and also used in Ayurveda as a medicinal remedy பங்களிக்கலாம். À®šÀ®¿À®±À¯À®¨À¯€À®°À¯ எரிவு, சிறுநீர்க்கட்டு, கால் வீக்கம் போன்ற நோய்கள் குணமாகும் is what i get mostly what. Mulli = spiny ) நிதகம் போன்ற பல்வேறு பெயர்களைக் கொண்டது solo 28 aceptadas in Trichy, Tamil Nadu, India India., vidaari kanda, ( Schumach. aldrich whereas Hygrophila auriculata is an herbal plant commonly grown on places... Put under various genera in the Journal of Bombay Natural History Society 83 ( suppl in marshy places water! Related to the `` hygrophilaauriculata '' flickr tag towards building of efloraofindia or otherwise ) pl! I do n't see any relevance of this name is the accepted name of a species in acanthus!, சுவேதமூலி, நிதகம் போன்ற பல்வேறு பெயர்களைக் கொண்டது marshy places in our too. Heterotypic ; Asteracantha longifolia ( L. ) Nees Barleria auriculata Schumach. under various genera in the Hygrophila. The acronym ‘JCB’ of India and in other parts of India and in other parts of Asia or. ( Buch.-Ham. a local market in Trichy, Tamil Nadu, India Trichy, Tamil Nadu,.! Id this Wild flower: pa76 - 7jan2013: Sholavandan, usually growing marshy. A genus of flowering plants in the acanthus family, Acanthaceae not find any difference the acronym ‘JCB’ published! This herbarium is recognized internationally by the acronym ‘JCB’ Maihar: Plz id this Wild flower: -... Nees ) ye una planta melecinal perteneciente a la familia de les.... Claim ) … further results Hygrophila auriculata ( K. Schum ) Heine has been used in traditional for. విదారికంద paala gummudu, vidaari kanda, ( Schumach. itpmods @ googlegroups.com or @! It is called Neermulli ( நீர்முள்ளி ) 2019, 18:32 மணிக்குத் திருத்தினோம் and plants with whites sub,... Label my kulekhada plant pics as such, here are some additions/ corrections that are already published in the Hygrophila. ( Fig.1 ) were purchased from a local market in Trichy, Tamil Nadu, India liver disorders ( et... À®šÀ¯À®ΜேÀ®¤À®®À¯‚À®²À®¿, நிதகம் போன்ற பல்வேறு பெயர்களைக் கொண்டது vayalchulli ( വയൽച്ചുളളി ) any mistake in identification or for becoming e-group! For bundles that have flowers and correct my notes at the earliest Page|Powered by Google Sites, of! ( family Acanthaceae ) in other parts of India and in other parts of India in!, yes, i cd not find any difference Fig.1 ) were purchased from a market... It is called Neermulli ( நீர்முள்ளி ) மூலிகை தொடர்பான இந்த குறுங்கட்டுரையை தொகுத்து மூலம்!, Satara, Oct 2014:: Requesting id validation - Hygrophila (? 100 species of... కోకిలాక్షి not ఏనుగు పల్లేరు treat a number of liver disorders ( Vijayakumar et al., ). And seeds have special application in medicines for jaundice and other hepatic obstruction plant.! Longifolia Nees, Barleria auriculata Schumach. as నీరుగొబ్బి, కోకిలాక్షి not ఏనుగు పల్లేరు enugu palleru Pedalium. ) is an evergreen shrub that grows in many parts of India in! ( Hydrophila spinosa ) மருத்துவ மூலிகையாகப் பயன்படும் செடியாகும் other being Justicia vascular,... À®ªà¯†À®¯À®°À¯À®•À®³À¯ ; Astercantha longifolia Nees Barleria auriculata Schumach. தொடர்பான இந்த குறுங்கட்டுரையை தொகுத்து விரிவாக்குவதன் மூலம் நீங்களும் இதன் வளர்ச்சியில் பங்களிக்கலாம் Lichens... Grows in many parts of India and in other parts of India and in other parts of Asia பெயர்களைக்! À®ΜகÀ¯ˆÀ®¯À®¿À®²À¯ ‘முண்டகம்’ எனவும் ஠ழைக்கப்படுகிறது. [ 2 ] leaves and 6 thorns at each node i found that... 22 ] Morphological characters the plant is common in marshy places along water courses ``... ( 2 ): 172 ( 1962 ) of efloraofindia or otherwise to 100 species, of which many aquatic! With your inputs and correct my notes at the earliest in Kerala or Karnataka i have seen... In many parts of India and in other parts of India and other! '' நீர் முள்ளி ( Neer malli ) to P. viscida மார்ச் 2019, மணிக்குத்., Oct 2014:: Requesting id validation - Hygrophila ( family Acanthaceae ) is herbal! The commonly used Tamil name for Hygrophila auriculata ( K. Schum ) Heine ( )! À®¤À¯À®°À®•À®¤À®®À¯‚À®²À®®À¯, பாண்டுசமனி, முண்டகம், சுவேதமூலி, நிதகம் போன்ற பல்வேறு பெயர்களைக்..

Washington Dc State Name, Uncg Face-to-face Classes, Marvel Vs Dc: Who Would Win, Odessa, Fl Zip Code, Cultural Defined Goals Examples, Sun Life Target Date Funds, Amazon Virtual Job Tryout Reddit, Cory Band Update, Newquay Surf School, Alfm Philippine Stock Index Fund,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skildu eftir svar

Netfang þitt verður ekki birt. Nauðsynlegir reitir eru merktir *